Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowywanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu 29 grudnia 2015 roku, przyjęło kolejne rozwiązanie systemowe, które ma na celu usprawnienie działań struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych. Prezydium Krajowej Rady PZD w uchwale nr 364/2015 z dnia 29 grudnia br., określiło tryb wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem zadań realizowanych w ROD przy udziale środków publicznych pozyskiwanych między innymi z: funduszy europejskich w ramach programów unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senior –WIGOR i innych środków publicznych.

Aby zarządy ROD w imieniu Polskiego Związku Działkowców skutecznie mogły dokonywać czynności w ramach pozyskiwania tych środków i dokonywać późniejszego ich rozliczenia, konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa wydanego przez osoby do tego umocowane, zgodnie z zasadami określonymi w § 135 ust. 3 Statutu PZD oraz na zasadach wynikających z wyżej przywołanej uchwały. Biorąc pod uwagę często krótki czas od momentu ogłoszenia konkursu do złożenia wniosku przy ubieganiu się o środki publiczne, Prezydium Krajowej Rady na wniosek Prezydium OZ PZD udzieli stałych pełnomocnictw na rzecz wskazanych przez ten organ osób z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa (tzw pełnomocnictwo substytucyjne) na rzecz członków zarządu PZD. Przyjecie takiego rozwiązania znacznie skróci czas na otrzymanie takiego pełnomocnictwa tym bardziej, że to właśnie na poziomie Prezydium OZ PZD dokonywane jest zbadanie sprawy i zaopiniowanie wniosku. Jedynie pozytywnie zaopiniowany wniosek przez Prezydium OZ PZD upoważnia do wydania pełnomocnictwa na rzecz członków zarządu ROD. Cały ten proces jest bardzo ważny, gdyż wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za uzyskane środki publiczne, ich celowe wykorzystanie oraz późniejsze rzetelne rozliczenie. Zatem bez ścisłej współpracy i nadzoru ze strony fachowych służb Okręgu nie może być mowy.

Okręg PZD jest zobowiązany do nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych pełnomocnictw substycyjnych przez zarządy ROD oraz winien udzielić zarządom ROD wszechstronnej pomocy, korzystając z własnych służb inwestycyjnych oraz pracowników przygotowanych do merytorycznej obsługi programów unijnych, aby sprostać wymaganiom określonym w konkursach.

Powyższe działania korespondują z dotychczas przyjętymi w PZD rozwiązaniami w sprawie pozyskiwania środków publicznych, które zamieszczone są na stronie internetowej PZD w zakładce: Prawo/Uchwały/Pozyskiwanie Środków z UE i WFOŚIGW.

Uchwałę Prezydium KR PZD 364/2015 zamieszczamy także TUTAJ

KRAJOWA RADA

PZD

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 195
W sumie od 01.01.2015: 271475