Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Zbliża się ważna dla rodzinnych ogrodów działkowych data

Wielkimi krokami zbliża się bardzo ważna dla rodzinnych ogrodów działkowych data – 19 stycznia 2016 roku. Wówczas to upłyną dokładnie dwa lata od wejścia w życie ustawy o ROD, co wiąże się z doniosłymi skutkami prawnymi dla tych z ogrodów, które do tej pory nie mogły wykazać się tytułem prawnym do terenów, które zajmują.

Chodzi oczywiście o art. 75 ustawy. W myśl tego przepisu Skarb Państwa bądź odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego (w zależności od tego kto jest właścicielem nieruchomości) mogły w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy o ROD podjąć decyzję o likwidacji każdego ogrodu, który funkcjonował bez tytułu prawnego, wypłacając dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego odszkodowania za poczynione na nieruchomości nakłady. Owe dwa lata właśnie dobiegają końca i z tego punktu widzenia niezwykle istotny jest ust. 6 tegoż artykułu. Stanowi on bowiem, że w przypadku zaniechania wydania decyzji o likwidacji ogrodu przez właściciela gruntu – stowarzyszenie ogrodowe prowadzące dany ROD nabywa prawo użytkowania do nieruchomości zajmowanej przez ten ogród. Nabycie prawa użytkowania nastąpi z mocy samej ustawy, zaś potwierdzane będzie decyzjami administracyjnymi o charakterze deklaratoryjnym – czyli takimi, które stwierdzają jedynie zaistniały stan prawny.

Oczywiście należy wspomnieć tu o art. 76, który zabraniał wydawania decyzji o likwidacji, jeśli ogród spełniał którąś z czterech przesłanek wymienionych w ustawie, m.in. jego funkcjonowanie zgodne było z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy też stał się tzw. ogrodem stałym na mocy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 roku. Podkreślić należy, że na podstawie art. 76 udało się uregulować stany prawne i nabyć prawo użytkowania do nieruchomości zajmowanych przez wiele ogrodów, również tych funkcjonujących na „gorących” terenach jak np. Wrocław. W Kielcach i na terenie całego Okręgu Świętokrzyskiego udało się nabyć prawo użytkowania do kilkunastu zajmowanych przez ogrody nieruchomości.

Już w trakcie składania wniosków z art. 76 ustawy o ROD przeprowadzono w Okręgu Świętokrzyskim odpowiednią analizę pod kątem nierozerwalnie z nim powiązanego art. 75. Wraz z upływem przysłowiowej „godziny zero” – 19 stycznia 2016 roku, biuro Okręgu przystąpi do składania wniosków do odpowiednich urzędów o wydanie decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania.

Art. 75 ust. 6 ustawy stanowi niejako zwieńczenie wszystkich wieloletnich działań podejmowanych przez PZD dla spokoju działkowców uprawiających działki na „trudnych” terenach w całej Polsce. Wprowadzenie go do obywatelskiego projektu ustawy o ROD było bardzo ważnym elementem całej batalii o istnienie rodzinnych ogrodów działkowych w naszym kraju. Sytuacja ogrodów, zakładanych przed laty w dobrej wierze, przy ogromnym wysiłku wielu ludzi i dla poprawy standardu ich życia i wypoczynku, których stan prawny z różnych – najczęściej zupełnie niezależnych od działkowców i PZD przyczyn – pozostawał nieuregulowany, wreszcie ulegnie zmianie.

 

Anna Ślusarczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 195
W sumie od 01.01.2015: 271475