Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Konsultacje społeczne w celu pozyskania i zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa – szkoła przy ul. Kobylogórskiej

26 lutego 2016 odbyły się konsultacje społeczne, które mają na celu rzetelne i czytelne przedstawienie społeczności lokalnej skali i rodzaju zagrożeń, a także wpłyną na efektywną realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w konsultacjach z ramienia Działkowców w Gorzowie Wlkp. udział wzięli:

  • Bożena Zygmuntowicz – ROD „Tulipan”
  • Wacław Zygmuntowicz – ROD „Tulipan”
  • Janina Figurska – ROD „Tulipan”
  • Kazimierz Figurski – ROD „Tulipan”
  • Dariusz Kuziemski – ROD „Storkotka”
  • Marian Pomperski – ROD „Malwa”
  • Dariusz Rzepecki – ROD „Metalowiec”
  • gościnnie: Robert Kowalski – ROD „XX-lecia”

Spotkanie uświetnili swoją obecnością ppłk Dariusz Kalczyński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp., przedstawiciel Straży Miejskiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 4 przy ul. Kobylogórskiej.

Prowadzącym spotkanie była Pani nadkom. Maria Pawlak – Komendant II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp.

Kliknij aby przejść do Galerii

Konsultacje odbywają się zgodnie z koncepcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są ważnym elementem w prowadzonych pracach nad wdrożeniem „Mapy Zagrożeń”, która pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie społeczności lokalnej skali i rodzaju zagrożeń, a także wpłynie na efektywną realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

Powodzenie projektu wymaga wkładu instytucji i podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości.