Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Czy warto brać udział w walnych zebraniach w ROD?

Każdy działkowiec, który jest członkiem Polskiego Związku Działkowców i chce polepszyć nie tylko swoją sytuację, ale i otoczenia, nie powinien uchylać się od udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym i sprawozdawczo – wyborczym w ROD. Uczestnicząc w zebraniach bierzemy udział w rozwoju własnego ogrodu, możemy wyrazić własną opinię i przedstawić pomysły, które odpowiadają naszym wymaganiom. Na zebraniach członkowie PZD decydują w sprawach, o które dosłownie „potykamy” się w ogrodach każdego dnia.

Uczestnicząc w zebraniach decydujemy o wielu pożytecznych inicjatywach i o własnej aktywności w rozwoju ogrodów, o wykorzystaniu dóbr ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej dla uruchomienia wielu funkcji, zwłaszcza prospołecznych, które zgodnie z art. 4 ustawy o ROD mogą i powinny służyć zaspokajaniu potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych.

W aktualnych czasach, kiedy przyszło nam egzystować w nowej rzeczywistości gospodarczej, politycznej, społecznej i geopolitycznej, rodzinne ogrody działkowe siłą rzeczy wyzwalają się ze skorup „enklawy”, której celem było jedynie uprawianie przysłowiowej pietruszki.

Część rodzinnych ogrodów działkowych od wielu lat przystosowało się do potrzeb lokalnej społeczności i realizuje z powodzeniem cele ogrodów działkowych, zwłaszcza w zakresie integracji społecznej m.in. poprzez udostępnianie terenów zielonych i infrastruktury ogrodowej. Niektóre rodzinne ogrody działkowe, zwłaszcza małe i nie posiadające odpowiedniej infrastruktury ogrodowej trzeba niejako pobudzić do wyzwalania prospołecznych inicjatyw i wskazać możliwości rozwoju.

Aktualnie Krajowa Rada PZD uchwaliła „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD”. Jest to zbiór propozycji, wiedzy, wskazówek i narzędzi, które w rękach działkowców mogą stać się zalążkiem wielu ciekawych inicjatyw. Chodzi bowiem o przeobrażenie ogrodów działkowych w miejsca bezpieczne, lubiane oraz wskazanie możliwości zewnętrznego finansowania wielu pożytecznych inicjatyw.

Dlatego obrady walnych zebrań, począwszy od tegorocznych zebrań sprawozdawczych, są najlepszą okazją na prowadzenie dyskusji i powzięcia wiążących decyzji w odniesieniu do konkretnych działań zawartych w „Otwartym Programie Społecznego Rozwoju ROD”.

Reasumując, chcąc spędzać czas w ogrodzie, który będzie spełniał nasze oczekiwania i zapotrzebowania powinniśmy brać udział w walnym zebraniu sprawozdawczym. Nie biorąc udziału w zebraniu, tracimy na własne życzenie jedną z istotnych możliwości wpływania na to, w jakim ogrodzie będziemy żyli – to właśnie teraz będą zapadały najważniejsze decyzje. Podejmując je wspólnie nie będziemy musieli narzekać na to, że w naszym ogrodzie poza tym, że uprawiamy działki, nic się nie dzieje.

Krzysztof Paciepnik

Inspektor

PZD – Okręg Sudecki