Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych

 

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podziela argumentację zawartą w przedstawionych odpowiedziach na przedmiotowe interpelacje.

Należy zgodzić się z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazującą na zakaz zamieszkiwania na terenie działek, uregulowany w art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz na  obowiązek meldunkowy wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności. Przedstawione w tej odpowiedzi rozumienie norm dotyczących obowiązku meldunkowego nie pozostawia zastrzeżeń. Wypada również podzielić przytoczone w tej odpowiedzi argumenty sądów administracyjnych.

Zdaniem Prezydium Krajowej Rady PZD pomimo obowiązującego zakazu zamieszkiwania na terenie działek, z uwagi na praktykę stosowaną przez niektóre organy administracji samorządowej polegającą na zameldowywaniu osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,  istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów ustawy o ewidencji ludności tak by niemożliwym stało się dokonywanie meldunku osób na terenach nie służących zamieszkaniu.

Należy zgodzić się również z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na drugą ze wskazywanych interpelacji, w szczególności ze stwierdzeniem, iż prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są z nim zgodne. Poruszone w interpelacji Pani Poseł Krystyny Sibińskiej kwestie są również związane z przywołanym w art. 12 ustawy o ROD zakazem zamieszkiwania na terenie działek. Słuszne jest stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na tę interpelację, iż podjęcie nielegalnego zamieszkiwania w altanach działkowych nie może powodować przyznania danej osobie statusu lokatora. Należy bowiem pamiętać, iż altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym i nie spełnia funkcji mieszkalnych w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje za bardzo pozytywne stwierdzenie Pana Ministra wskazujące na sygnały, które dochodzą od licznej grupy działkowców, iż obowiązujące przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w sposób należyty zabezpieczają potrzeby użytkowników ogrodów działkowych
i gwarantują zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce zgodnie
z tradycją.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZOBACZ:

 

Odpowiedź

 

  1. Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  2. Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 1
W tym tygodniu: 181
W sumie od 01.01.2015: 270934