Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców

Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD.  Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych.

Niemal siedmioletnie obowiązywanie przedmiotowej uchwały wykazało, że dokument ten spełnia swoją rolę. Jednakże reguluje on zasadniczo ogólne kwestie związane z ochroną danych osobowych i nie odnosi się do szczegółowych przypadków. I to właśnie na taki przypadek w ostatnim czasie zwrócił uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w swoim wystąpieniu do PZD.

Chodzi mianowicie o tzw. „dane wrażliwe”, a zwłaszcza informacje o stanie zdrowia, które są objęte szczególną ochroną. Zdarza się bowiem, że w swojej praktyce organy PZD korzystają z takich danych. Dotyczy to zwłaszcza informacji o stanie zdrowia niektórych działkowców, którzy ubiegają się o możliwość wjazdu samochodem na teren ogrodu z uwagi na swoją niepełnosprawność. W takich sytuacjach zainteresowany zazwyczaj posługuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dane zawarte w takich orzeczeniach podlegają szczególnym rygorom w zakresie ich przetwarzania.

Dlatego też, uwzględniając specyfikę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, Związek uznał zasadność sugestii zgłoszonych przez GIODO, że nie jest konieczne gromadzenie pełnych orzeczeń o niepełnosprawności w celu wydania zgody na wjazd samochodem na teren ogrodu. Wystarczającym jest dokonanie stosownej adnotacji w aktach po okazaniu takiego orzeczenia przez działkowca.

Z tego względu Prezydium Krajowej Rady wydało w tym zakresie odpowiednie wytyczne skierowane do zainteresowanych jednostek PZD, a zwłaszcza ROD,  celem wdrożenia odpowiedniego postępowania przy weryfikacji stanu niepełnosprawności działkowców występujących o zgodę na wjazd na teren ROD. Wytyczne zostały wprowadzone uchwałą nr 355/2016 Prezydium KR PZD z dnia 15 września 2016 r. Treść tej uchwały oraz tekst wytycznych publikujemy w załączeniu.  Niewątpliwe dokumenty te przyczynią się do dalszego zwiększenia ochrony danych osobowych działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

TT

POBIERZ UCHWAŁĘ

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 24
W tym tygodniu: 282
W sumie od 01.01.2015: 267717