Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Biuro Prawne w Krajowej Radzie już działa!

Od  1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania.  Dyrektorem Biura został mec. Bartłomiej Piech, zaś zastępca dyrektora mec. Tomasz Terlecki. W biurze pracować będzie w sumie czterech prawników.

Biuro Prawne odpowiedzialne ma być za świadczenie pomocy prawnej na rzecz jednostki krajowej PZD tj. Krajowej Rady, Prezydium Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Biura Krajowej Rady, a także będzie koordynować i nadzorować działalność prawną jednostek organizacyjnych PZD w zakresie prowadzonych spraw sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych.

Ponadto pracownicy Biura Prawnego zajmą się nie tylko prowadzeniem spraw, ale także badaniem zasadności roszczeń zgłaszanych wobec PZD, wydawanie opinii prawnych w pojawiających się sprawach, opiniowaniem pod względem prawnym projektów uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady, zarządzeń, umów i innych dokumentów, które mogą wywołać skutki prawne dla PZD, jak również wezmą czynny udział w opracowywaniu projektów aktów prawa związkowego.

Biuro prawne ma także udzielać wskazówek w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawa, jak również zapewnić wsparcie prawne PZD w pracach legislacyjnych nad przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi PZD lub działkowców, a także będzie monitorować i analizować procesy stanowienia prawa oraz projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących praw działkowców, ogrodów i PZD. Pracownicy Biura Prawnego będą też analizować orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych w sprawach związanych z zakresem działania PZD.

Przypominamy także, że Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników – działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie  interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

AH

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 24
W tym tygodniu: 282
W sumie od 01.01.2015: 267717