Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 21.09 – 25.09.2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Narada prezesów okręgowych zarządów PZD i dyrektorów biur okręgów

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju.

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Tematyka narady, którą prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Sytuacja Związku mająca wpływ na funkcjonowanie ROD i PZD.
 2. Statut PZD – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych. Ocena przygotowania i przebiegu zebrań. Występujące problemy.
 4. 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego.
 5. Krajowa Rada i okręgowe zarządy na rzecz ogrodów i działkowców. Dotacje z Krajowej Rady i OZ.
 6. Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych w okręgach i Krajowej Radzie.
 7. Delegatury rejonowe okręgowych zarządów i ośrodki finansowo-księgowe. Potrzeby, propozycje.
 8. Stan prawny ROD.
 9. Skargi i zażalenia. Problematyka, reakcja OZ.
 10. Zatrudnienie w biurach okręgów.
 11. Informacja o programie finansowo-księgowym dla ROD.
 12. Sprawy finansowe.
 13. Działalność kontrolno-rewizyjna.
 14. Inwestycje w ROD.
 15. Dotacje dla ROD od samorządu terytorialnego.

Każdy temat był zreferowany, a więc przedstawiono stan obecny i zgłaszane potrzeby w danym zakresie. Podczas narady uczestnicy dokonali aktualnej oceny poszczególnych zagadnień, wypowiadali się także o potrzebach podejmowania nowych rozwiązań w celu realizacji zadań stojących przed Związkiem, ale też wypełniania oczekiwań działkowców i ogrodów.

Uczestnicy narady podkreślali, że nadrzędnym celem działania wszystkich struktur Związku, a także członków PZD jest obrona ogrodów, obrona ustawy o ROD i obrona Związku, a wszystko to po to, aby chronić prawa działkowców. Podkreślano także konieczność wypracowania nowych form przepływu informacji pomiędzy strukturami Związku i działkowcami w celu szybkiego reagowania na rozwijające się niekorzystne sytuacje, a także bieżącego informowania działkowców o wszystkich sprawach mających wpływ na ich prawa oraz dotyczące ich ogrodu.

W podsumowaniu narady Prezes PZD przypomniał, że cały Związek jest w trakcie realizacji dwóch ważnych dla działkowców i ogrodów programów: „Otwarty Program Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” i „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Oba programy mają służyć rozwojowi ogrodów działkowych, a także otwarciu ich dla społeczności lokalnych.

MP