Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Narada prezesów okręgowych zarządów PZD i dyrektorów biur okręgów

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju.

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Tematyka narady, którą prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Sytuacja Związku mająca wpływ na funkcjonowanie ROD i PZD.
 2. Statut PZD – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych. Ocena przygotowania i przebiegu zebrań. Występujące problemy.
 4. 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego.
 5. Krajowa Rada i okręgowe zarządy na rzecz ogrodów i działkowców. Dotacje z Krajowej Rady i OZ.
 6. Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych w okręgach i Krajowej Radzie.
 7. Delegatury rejonowe okręgowych zarządów i ośrodki finansowo-księgowe. Potrzeby, propozycje.
 8. Stan prawny ROD.
 9. Skargi i zażalenia. Problematyka, reakcja OZ.
 10. Zatrudnienie w biurach okręgów.
 11. Informacja o programie finansowo-księgowym dla ROD.
 12. Sprawy finansowe.
 13. Działalność kontrolno-rewizyjna.
 14. Inwestycje w ROD.
 15. Dotacje dla ROD od samorządu terytorialnego.

Każdy temat był zreferowany, a więc przedstawiono stan obecny i zgłaszane potrzeby w danym zakresie. Podczas narady uczestnicy dokonali aktualnej oceny poszczególnych zagadnień, wypowiadali się także o potrzebach podejmowania nowych rozwiązań w celu realizacji zadań stojących przed Związkiem, ale też wypełniania oczekiwań działkowców i ogrodów.

Uczestnicy narady podkreślali, że nadrzędnym celem działania wszystkich struktur Związku, a także członków PZD jest obrona ogrodów, obrona ustawy o ROD i obrona Związku, a wszystko to po to, aby chronić prawa działkowców. Podkreślano także konieczność wypracowania nowych form przepływu informacji pomiędzy strukturami Związku i działkowcami w celu szybkiego reagowania na rozwijające się niekorzystne sytuacje, a także bieżącego informowania działkowców o wszystkich sprawach mających wpływ na ich prawa oraz dotyczące ich ogrodu.

W podsumowaniu narady Prezes PZD przypomniał, że cały Związek jest w trakcie realizacji dwóch ważnych dla działkowców i ogrodów programów: „Otwarty Program Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” i „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Oba programy mają służyć rozwojowi ogrodów działkowych, a także otwarciu ich dla społeczności lokalnych.

MP

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 51
W tym tygodniu: 330
W sumie od 01.01.2015: 271083