Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Delegatury rejonowe okręgowych zarządów

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ (Warszawa, 19 i 20.04.2017r.) przedstawione zostały wnioski z przeglądu funkcjonujących obecnie delegatur rejonowych, które przede wszystkim wskazują, w jakim kierunku należy zmieniać obecnie obowiązujące przepisy.

Głównym zadaniem delegatur, jest wspieranie działań okręgowego zarządu, a we wskazanych w statucie sprawach wręcz występowanie w jego imieniu. Obecnie, zgodnie ze statutem, delegatura wykonuje następujące zadania występując w imieniu okręgowego zarządu; udziela pomocy zarządom ROD w pełnym zakresie ich statutowych kompetencji; rozpatruje i załatwia skargi dotyczące działalności zarządów ROD i zagospodarowania ROD oraz organizuje i prowadzi ośrodek szkolenia i ośrodek finansowo-księgowy. To są sprawy, które delegatura może samodzielnie podejmować. Ważnym uprawnieniem delegatury jest prowadzenie ośrodka finansowo-księgowego i ośrodka szkolenia. Doświadczenia delegatur, w których już dzisiaj funkcjonują te ośrodki wskazują, że powinno to być wręcz obowiązkowe ich zadanie. Statut upoważnia również delegatury do opiniowania szeregu spraw dotyczących ogrodów, w których decyzje podejmuje następnie prezydium OZ. Do takich spraw należy m. in. prowadzenie inwestycji w ROD: wyrażanie zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, czasowego zajęcia terenu ROD, a także opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w przebiegu tej likwidacji.

Delegatury, które już dzisiaj aktywnie działają, to w dużej mierze zasługa aktywu społecznego skupionego w komisjach funkcjonujących w ramach delegatur. Aktywnie działające komisje to też jest kierunek, w jakim należy zmieniać przepisy, aby poszerzać kontakty z ogrodami, szybko rozwiązywać zaistniałe w ogrodach konflikty, a także czuwać nad właściwym funkcjonowaniem ogrodów i aktywnie działać na rzecz ich rozwoju.

MP

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 50
W tym tygodniu: 329
W sumie od 01.01.2015: 271082