Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Delegatury rejonowe okręgowych zarządów

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ (Warszawa, 19 i 20.04.2017r.) przedstawione zostały wnioski z przeglądu funkcjonujących obecnie delegatur rejonowych, które przede wszystkim wskazują, w jakim kierunku należy zmieniać obecnie obowiązujące przepisy.

Głównym zadaniem delegatur, jest wspieranie działań okręgowego zarządu, a we wskazanych w statucie sprawach wręcz występowanie w jego imieniu. Obecnie, zgodnie ze statutem, delegatura wykonuje następujące zadania występując w imieniu okręgowego zarządu; udziela pomocy zarządom ROD w pełnym zakresie ich statutowych kompetencji; rozpatruje i załatwia skargi dotyczące działalności zarządów ROD i zagospodarowania ROD oraz organizuje i prowadzi ośrodek szkolenia i ośrodek finansowo-księgowy. To są sprawy, które delegatura może samodzielnie podejmować. Ważnym uprawnieniem delegatury jest prowadzenie ośrodka finansowo-księgowego i ośrodka szkolenia. Doświadczenia delegatur, w których już dzisiaj funkcjonują te ośrodki wskazują, że powinno to być wręcz obowiązkowe ich zadanie. Statut upoważnia również delegatury do opiniowania szeregu spraw dotyczących ogrodów, w których decyzje podejmuje następnie prezydium OZ. Do takich spraw należy m. in. prowadzenie inwestycji w ROD: wyrażanie zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, czasowego zajęcia terenu ROD, a także opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w przebiegu tej likwidacji.

Delegatury, które już dzisiaj aktywnie działają, to w dużej mierze zasługa aktywu społecznego skupionego w komisjach funkcjonujących w ramach delegatur. Aktywnie działające komisje to też jest kierunek, w jakim należy zmieniać przepisy, aby poszerzać kontakty z ogrodami, szybko rozwiązywać zaistniałe w ogrodach konflikty, a także czuwać nad właściwym funkcjonowaniem ogrodów i aktywnie działać na rzecz ich rozwoju.

MP