Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – 27.06.2017

 W dniach 20-23 czerwca 2017 roku odbyło się jedenaste w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania  rocznego sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

– sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2016 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.  Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD w ROD oraz członków Okręgowych Zarządów PZD.,

– sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD oraz Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 21-23 lutego 2017 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu  28 lutego 2017 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 23 czerwca 2017 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 4/XI/2017, która w § 2 stwierdza Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2016 rok i jego zatwierdzenie.”.

W trakcie posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna PZD rozpatrzyła również:

– odwołania od uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Koszalinie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu i podjęła stosowne uchwały,

– omówiono wyniki kontroli przeprowadzone przez Krajowa Komisję Rewizyjną PZD w  ROD im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz w ROD “Malwa” w Bydgoszczy,

– dokonano oceny sytuacji w ROD “Centralny” w Koszalinie po kontrolach KKR PZD.

Przewodnicząca

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

inż. Maria Fojt

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 100
W tym tygodniu: 232
W sumie od 01.01.2015: 262860