Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Krajowa Rada PZD zorganizowała szkolenie pilotażowe z Programu DGCS PZD System

W dniach 24-25 października w Toruniu odbyło się zorganizowane przez Krajową Radę PZD szkolenie związane z wdrażaniem programu i szkoleniem wytypowanych pracowników jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 7 okręgów: z OZ w Gorzowie Wielkopolskim, OZ w Szczecinie, OZ w Gdańsku, OZ w Słupsku, OZ w Pile, OZ w Koszalinie, OZ Toruńsko-Włocławski. Szkolenie było już trzecim z kolei tego typu spotkaniem. Poprzednie odbyły się w Warszawie i  Wrocławiu. Prowadzone było przy udziale Kierownika Projektu, koordynatora oraz informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność poszczególnych modułów.

Aktualnie w Krajowej Radzie trwają intensywne prace związane z realizacją zapisów umowy na dostarczenie programu komputerowo-księgowego dla ROD – DGCS PZD System w 7 ROD. Dzięki temu możliwe będzie sprawne rozprowadzenie programu do zainteresowanych ROD, by mógł on zacząć funkcjonować już od stycznia 2018 roku. Trwający program pilotażowy i szkolenia są organizowane w ramach zawartej przez Krajową Radę PZD umowy z DGCS. W wytycznych, które przyjęło Prezydium KR PZD, określone zostały m.in. szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji, konieczności osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie programu, szkoleń, etapów i procedur wdrażania czy wymogów takich jak: sprzęt komputerowy czy łącze internetowe.

Na szkoleniu przedstawiciele DGCS – zgodnie z umową zawartą z PZD – przeszkolili osoby wytypowane z ramienia jednostek okręgowych, które będą miały za zadanie wspieranie członków zarządów ROD we wdrażaniu i obsłudze programu dla ROD DGCS PZD System. Będą oni pośredniczyli w zgłaszaniu przez ROD uwag dotyczących programu, które będą za ich pośrednictwem kierowane do wykonawcy – firmy DGCS. Szkolenie miało na celu naukę obsługi Programu w 5 modułach: ogrody działkowe, środki trwałe, logistyka, kadry i płace oraz finansowe. Szczególną uwagę podczas przeprowadzonego szkolenia skierowano na moduł ogrody działkowe, który został stworzony od podstaw przez wykonawcę, przy aktywnej współpracy z PZD, po to, by spełnić potrzeby i oczekiwania Zarządów ROD w tym względzie. Również dużo czasu poświęcono na przybliżenie funkcjonalności i działanie modułu finansowo-księgowego. Przedstawiciele okręgów wyjechali ze szkolenia z zainstalowanym programem i potrzebną wiedzą w zakresie jego obsługi. Do połowy listopada trwać będzie okres  testowy Programu, a następnie użytkownicy wiodący zobowiązani zostali do przesłania do Krajowej Rady PZD swojej oceny. Opinie te mają wskazać czy testowany program zabezpiecza potrzeby ROD.

Szkolenia dla pracowników jednostek terenowych prowadzone są równolegle z okresem pilotażowym w wybranych ogrodach. Oznacza to, że szkolenia z działania i obsługi Programu DGCS PZD System prowadzone są w 7 ROD. Ogrody te zostały wybrane do Programu Pilotażowego programu przez OZ. Są to duże i dobrze prowadzone ogrody, które wyraziły chęć zakupu programu i jego testowania. Uczestniczą w nim: ROD im. S. Gawrońskiego w Śremie, ROK Krzekowo w Szczecinie, ROD Polanka w Łodzi, ROD Biała Róża w Zabrzu, ROD Osobowice we Wrocławiu, ROD im. Zielony Zakątek w Chodzieży i ROD Pokój w Warszawie.

W ogrodach tych został już uruchomiony System DGCS PZD i odbywają się szkolenia osób go obsługujących. Ogrody te mają za zadanie ocenę funkcjonalności programu, jak i wskazanie niezbędnych zmian, które powinny być wprowadzone do Programu.

Wszystkie uwagi, jakie zostaną przekazane przez użytkowników wiodących i ogrody pilotażowe przekazywane są do Krajowej Rady PZD, gdzie następnie przy udziale koordynatora projektu będą oceniane i przekazywane do wykonawcy w celu ich wprowadzenia do systemu. Taki system pracy ma usprawnić przygotowanie i wdrażanie systemu w ogrodach.

Przewidywany termin zakończenia szkoleń i pilotażu przewidziany został na połowę listopada br. Po tym terminie powinna rozpocząć się dystrybucja programu poprzez okręgi do poszczególnych ROD. Proces ten został opracowany w ten sposób, by wszystkie ROD, które zgłosiły swój akces do nabycia programu, mogły zacząć w nim pracować już od stycznia 2018 roku.

Program DGCS PZD jest kompleksowym programem do zarządzania ROD, który został stworzony niemalże od podstaw przez wykonawcę na zlecenie Krajowej Rady dla ogrodów zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy Prezydium KR PZD, jak i powołanej w tym celu Radzie Programowej, udało się wynegocjować niezwykle korzystną cenę programu. Koszt zakupu programu ze wszystkimi modułami (finansowo-księgowym, kadrowo-placowym, kasowym, środki trwałe, magazyn ,ogrody działkowe) wynosi 270,60 zł brutto. Cena ta jest niższa dla wszystkich ROD należących do Ośrodka Finansowo-Księgowego (OFK) o 30% i wynosi jedynie 189,42 zł brutto za jedną licencję.

Dlatego jego zakup nie będzie stanowił najmniejszego problemu nawet dla niewielkiego ogrodu. Posiadanie przez Zarządy ROD Programu DGCS z pewnością poprawi poziom i jakość zarządzania ogrodem, a przede wszystkim ułatwi prowadzenie ogrodu i sprawne nim zarządzanie oraz prowadzenie rozliczenia finansowo-księgowego. Rodzinne Ogrody Działkowe, które chcą nabyć program powinny zgłosić swoje zainteresowanie do Okręgu z terenu swego działania. Szczegółowe informacje publikowane będą w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego oraz na stronie www.pzd.pl.

AH

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 88
W tym tygodniu: 220
W sumie od 01.01.2015: 262848