Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD,  odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw związanych z Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, a więc przyjęcia propozycji zmian statutu PZD oraz rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Mec. Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian w statucie PZD, które zostały zaproponowane przez Komisję ds. nowelizacji statutu PZD w wyniku przeprowadzonych w drugiej połowie października br. konferencjach przedzjazdowych z delegatami. Członkowie KR po przedyskutowaniu propozycji, poparli proponowane zmiany, a co za tym idzie postanowili przyjąć statut i skierować pod obrady Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD podejmując uchwałę nr 1/XVII/2017 w sprawie przyjęcia propozycji zmian statutu PZD.

Krajowa Rada PZD zadecydowała również o tematach stanowisk, w jakich powinien wypowiedzieć się Zjazd, jako najwyższy organ Związku. Stanowiska XIII Zjazdu będą wskazywać kierunki działania Związku w sprawie roszczeń i ustawy reprywatyzacyjnej, szerszego otwarcia PZD na ogrody, działkowców i społeczeństwo jak również szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami.

Bardzo ważnym tematem, który stoi przed Związkiem jest opracowanie programu rozwoju ogrodów działkowych. Podczas obrad Prezes PZD omówił temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i możliwości rozwoju ROD. Wspomniał, że wyniki przeprowadzonego badania zapotrzebowania na działki w Polsce wskazują na to, że w szeregu miast jest ono znaczne. Prezes podkreślał, że w rozwoju ogrodów dużą rolę odegrają samorządy, które mogą wspierać istniejące ROD oraz pomóc w tworzeniu nowych ogrodów. Z niektórych rejonów kraju już mamy poparcie i zapewnienia władz samorządowych o pomocy w pozyskaniu nowych terenów, budowaniu nowych ogrodów działkowych, bądź też powiększaniu obecnych. Krajowa Rada PZD podjęła w tym temacie Stanowisko w sprawie potrzeb i możliwości rozwoju ROD.

 

ZRS

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 88
W tym tygodniu: 284
W sumie od 01.01.2015: 260179