Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Przyśpieszenie prac dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej

 W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (przygotowany przez Sekretarza Stanu w MS – Patryka Jakiego). Od samego początku, w prace legislacyjne dotyczące w/w ustawy mocno zaangażował się Polski Związek Działkowców (XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD oraz Prezydium KR PZD).

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W/w projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest obecnie procedowany  w Rządowym Centrum Legislacji. W chwili obecnej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych (swoje opinie przedłożyło 9 Ministerstw tj. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i po konsultacjach społecznych i opiniach, podczas których swoje stanowiska przedstawiło 23 organizacji, stowarzyszeń, samorządów, kancelarii prawnych i innych podmiotów tj. Ambasada USA, Okręgowa Rada Adwokacka, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Alter Ego, Instytut Sobieskiego,  Subvenia Victima, The 1939Society, Stowarzyszenie Dekretowiec, Fundacja Ziemiaństwa Polskiego, Zjednoczenie Łemków, Kresowianie, Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Parta Razem, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Word Jewish Resitution Organization oraz uwagi zwoje zgłosiły kancelarie prawne i pojedyńczy obywatele. Zgodnie z procedurą realizowaną w Rządowym Centrum Legislacji, projekt ustawy będzie teraz procedowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję PrawnicząRadę Ministrów. Następnie projekt ustawy zostanie poddany notyfikacji i zostanie skierowany do Sejmu.

Pismo Prezydium KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. z uwagami i propozycjami do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie do RCL jako jedno z pierwszych (!). Prezydium KR PZD wyraziło w nim swoje wątpliwości co do  możliwości skorzystania przez ogrody działkowe z dobrodziejstwa projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zwróciło uwagę na nieprecyzyjne, a może wręcz niekorzystne zapisy, które wykluczają możliwość uzyskania rekompensaty, a w konsekwencji umożliwiają zwrot w „naturze” gruntów  zajętych przez ogrody działkowe, które Skarb Państwa/gmina uzyskały w drodze przejęcia na podstawie dekretu o ogrodach działkowych z 1946 r. oraz ustawy o POD z 1949 r. Prezydium KR PZD zwróciło się o zmianę tych przepisów lub ich doprecyzowanie.

W związku z przyśpieszeniem prac legislacyjnych dotyczących projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej, Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. uznało, że w dalszym ciągu winny być kontynuowane działania zmierzające do rozwiązania problemu roszczeń do gruntów ogrodów działkowych na szczeblu krajowym, w drodze przyjęcia stosownych rozwiązań prawnych.

Dlatego też, w najbliższym czasie Krajowa Rada PZD przekaże kolejne informacje o roszczeniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, jak również parlamentarzystów, którzy będą głosowali nad w/w projektem.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 5
Dzisiaj: 94
W tym tygodniu: 226
W sumie od 01.01.2015: 262854