Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowego Zarządu PZD kierowany do Zarządów ROD nieposiadających siedzib.

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wymusza na wszystkich podmiotach – w tym na Polskim Związku Działkowców oraz wszystkich jego podległych jednostkach – konieczność dostosowania do dnia 25 maja 2018 r. procedur oraz zabezpieczeń funkcjonujących w organizacji do wymogów tego rozporządzenia.

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD już w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały:

 

  • nr 2/2018 w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców,
  • nr 3/2018 w sprawie zlecenia wykonania Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów budowlanych służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków,

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD. Chodzi o całoroczne  obiekty o powierzchni od 25 do 35 m2 z tarasem do 12 m2.

Takie oferty wpływają i w najbliższym czasie, w Biurze Krajowego Zarządu PZD, zespół do którego zostali zaproszeni wybrani pracownicy OZ zatrudnieni na stanowiskach ds. inwestycji, dokonają analizy i oceny przesłanych propozycji. Powyższe działania poprzedzają podjęcie decyzji Krajowego Zarządu w przedmiocie wyboru firmy z którą Związek nawiąże współpracę.

 

Sprawa posiadania przez zarządy ROD siedzib jest bardzo ważna i pilna. Dotyczy ona wszystkich ROD, które nie posiadają takich siedzib lub które muszą dotychczasowe pomieszczenia właściwie przygotować aby spełniały wymogi, wynikające z przywołanego na wstępie Rozporządzenia.

 

Zatem aktualnie bardzo ważną sprawą jest aby:

  1. tam gdzie brak jest w ogrodach siedzib, zarządy ROD przygotowały wnioski na zbliżające się walne zebrania w ROD, celem podjęcia tak istotnej decyzji w tej sprawie. Podjęte decyzje dadzą zarządom ROD możliwość szybkiego przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale KR PZD nr 14/III/2015 r. KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Wykorzystując projekty architektoniczne, które zostaną udostępnione zarządom ROD lub poprzez posadowienie gotowego obiektu.
  2. dla pozostałych zarządów ROD, które posiadają siedziby (pomieszczenia), aby dokonały ich przeglądu pod kątem właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji ogrodowej

Krajowy Zarząd PZD apeluje do Zarządów ROD o priorytetowe i rzetelne potraktowanie tematu. Okręgowe Zarządy PZD, w tym ich służby inwestycyjne są gotowe w tym względzie udzielać wszelkiej pomocy.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD

 

                                                                                                                Warszawa dnia 19 marca 2018 roku

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 3
W tym tygodniu: 183
W sumie od 01.01.2015: 270936