Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: Grafik dyżurów w biurze KR PZD w dniach  10-14 sierpnia 2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY

 W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe   ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena.

Prezes PZD do pracy zespołu zaprosił specjalistów, zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD na stanowisku inspektora ds. Inwestycji. Zespół oceniał proponowane przez oferentów warunki techniczne, cenowe i terminowe. Po dokonanej analizie zespół zaproponował trzech oferentów, których oferty wydają się najbardziej optymalne i spełniające oczekiwania PZD. Jednocześnie zespół zaproponował, aby wystąpić do wybranych kontrahentów o doprecyzowanie ofert poprzez przyjęcie jednolitego systemu konstrukcji ofert. System ten pozwoli przy przyjętych założeniach doprecyzować i przedstawić oferty w sposób umożliwiający ich porównanie, co do przedmiotu zadania, warunków jego wykonania, ceny i terminu. Po otrzymaniu ofert uzupełniających, przez Krajowy Zarząd PZD podjęta zostanie decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podejmowane działania już na tym etapie muszą wyeliminować wszystkie niespójności w realizacji przyszłego zadania. Chodzi bowiem o pilne i sprawne działanie na rzecz wszystkich ROD, które przystąpią do budowy siedzib i będą chciały skorzystać z projektów zagwarantowanych przez Krajowy Zarząd PZD.

 

BIURO KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD