Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY

 W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe   ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena.

Prezes PZD do pracy zespołu zaprosił specjalistów, zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD na stanowisku inspektora ds. Inwestycji. Zespół oceniał proponowane przez oferentów warunki techniczne, cenowe i terminowe. Po dokonanej analizie zespół zaproponował trzech oferentów, których oferty wydają się najbardziej optymalne i spełniające oczekiwania PZD. Jednocześnie zespół zaproponował, aby wystąpić do wybranych kontrahentów o doprecyzowanie ofert poprzez przyjęcie jednolitego systemu konstrukcji ofert. System ten pozwoli przy przyjętych założeniach doprecyzować i przedstawić oferty w sposób umożliwiający ich porównanie, co do przedmiotu zadania, warunków jego wykonania, ceny i terminu. Po otrzymaniu ofert uzupełniających, przez Krajowy Zarząd PZD podjęta zostanie decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podejmowane działania już na tym etapie muszą wyeliminować wszystkie niespójności w realizacji przyszłego zadania. Chodzi bowiem o pilne i sprawne działanie na rzecz wszystkich ROD, które przystąpią do budowy siedzib i będą chciały skorzystać z projektów zagwarantowanych przez Krajowy Zarząd PZD.

 

BIURO KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 25
W tym tygodniu: 122
W sumie od 01.01.2015: 260739