Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: Grafik dyżurów w biurze KR PZD w dniach  10-14 sierpnia 2020r.

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

 W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka. W swoim stanowisku KZ PZD wskazał, że wobec celów rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcji działek oraz braku przepisów prawnych dających uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka, jak również z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że posiadanie przez małżonków tytułu prawnego do dwóch różnych działek w ROD zaprzecza celom rodzinnych ogrodów działkowych, jak i funkcjom działek, które mają służyć przede wszystkim potrzebom rodziny rozumianej przede wszystkim jak mąż, żona i dzieci. Taka sytuacja nie służy również ochronie rodziny i umacnianiu więzi rodzinnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na działki w ROD, zwłaszcza wśród młodych rodzin z dziećmi oraz niewystarczająca ich ilość (szczególnie w dużych miastach), umożliwienie obejmowania dwóch działek przez małżonków poza argumentami prawnymi, nie ma również uzasadnienia socjalnego i moralnego.

Krajowy Zarząd PZD dostrzega również, że taka praktyka stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania ROD. Może bowiem stanowić źródło wielu nadużyć, polegających m.in. na bezprawnym łączeniu przylegających do siebie działek, powiększaniu ich powierzchni, czy też prowadzeniu „handlu działkami”, ograniczającego możliwość uzyskania działek przez osoby niespokrewnione, inne rodziny. Istnieje również obawa związana z dalszym wykorzystaniem kolejnej działki.

MAP

W załączeniu:

1)      Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

Załącznik plikowy do pobrania  SKM_554e18051613380.pdf