Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Kto może być członkiem organu PZD w ROD, a kto nie może?

 W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczo-wyborczym w ROD, coraz częściej pojawia się pytanie, kto może, a kto nie może kandydować do organów PZD w ROD, tj. zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. Odpowiedzi w tej sprawie należy szukać w statucie PZD.

Zgodnie z § 34 ust.1, członkiem organu PZD w ROD może być jedynie członek PZD w ROD.

Natomiast, członkiem zarządu ROD, czy też komisji rewizyjnej w ROD nie może być:

  • osoba nieposiadająca prawa do działki, a tym samym członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski nie ma działki, ale jest gospodarzem w ROD. Ponieważ nie posiada działki, a tym samym członkostwa w PZD, nie może być członkiem zarządu ROD czy też komisji rewizyjnej.

  • osoba nie posiadająca członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski jest wyłącznie działkowcem w danym ROD. Ponieważ nie posiada członkostwa w PZD, nie może być członkiem organu PZD w ROD.

  • osoba, która jest członkiem innego organu PZD w ROD (§ 34 ust. 2 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu, ale chciałby również być członkiem komisji rewizyjnej w ROD. Ponieważ został już wybrany na członka zarządu, nie może być równocześnie członkiem komisji rewizyjnej w ROD.

  • osoba bliska członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żadna z jego osób bliskich tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia nie będą mogły zostać członkami zarządu ani komisji rewizyjnej w ROD.

  • małżonek osoby bliskiej członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żaden z małżonków jego osób bliskich nie będzie mógł zostać członkiem zarządu ani komisji rewizyjnej w tym ROD np. małżonkowie dzieci (synowa, zięć). 

  • osoba odwołana z organu PZD – w trakcie zakazu wynikającego z § 42 ust. 5 statutu PZD

Przykład: Jan Kowalski został wybrany na członka zarządu ROD na kadencję w latach 2015-2018. W 2017 r. został odwołany. W związku z zakazem wynikającym z § 42 ust. 5 statutu PZD, nie może wchodzić w skład zarządu, czy też komisji rewizyjne, przez cały okres następnej kadencji tj. w latach 2019-2022.

Zgodnie z uchwała nr 3/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD, niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD np. zamieszkuje na działce lub posiada ponadnormatywną altanę.

MAP

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 102
W tym tygodniu: 234
W sumie od 01.01.2015: 262862