Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Sukces działkowców w Sejmie!

 4.04.2019r. Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Posłowie przyjęli zmianę, o którą zabiegali działkowcy – skrócili (z 3 lat do 1 roku) odroczenie wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez PZD. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Działkowcom, którzy angażując się w kampanię społeczną zorganizowaną przez Ich stowarzyszenie, walnie przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej ogrodów.

Przepis, zgodnie z którym, po 20 latach od wywłaszczenia wygaśnie możliwość żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej na cel sprzeczny z określonym w decyzji wywłaszczeniowej, miał obowiązywać dopiero od 2022r. Na skutek zabiegów PZD nastąpi to już  za 12 miesięcy.

Brak przepisu powodował, że w prawie występowała luka. Umożliwiała ona  zgłaszanie roszczeń do terenów publicznych bez jakiegokolwiek limitu czasowego. Niejednokrotnie wykorzystywano ją do reprywatyzacji  terenów przejętych (zgodnie z prawem) przed 50, a nawet więcej laty. Problem, na który PZD zwracał uwagę od lat, zagrażał nie tylko ogrodom, ale również innym obiektom publicznym, jak szpitale, szkoły, budynki komunalne.

Dzięki zmianom zaakceptowanym przez Sejm, za 1 rok zagrożenie to powinno zniknąć.

Korekta zaproponowana przez Senat była efektem kampanii społecznej zainicjowanej przez Krajowy Zarząd PZD. Spotkania z parlamentarzystami organizowane w kraju przez przedstawicieli działkowców z okręgów PZD, setki petycji skierowane do rządu, klubów poselskich i parlamentarzystów przez ogrody i indywidualanych działkowców, okazały się skutecznym narzędziem w zabiegach o zabezpieczenie prawne ogrodów.

Najpierw, po spotkaniu delegacji PZD z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, udało się nakłonić resort do rozważenia korekty nowelizacji uchwalonej przez Sejm (był to projekt rządowy). Następnie, argumenty przedstawicieli działkowców zaprezentowane na posiedzeniu komisji, ostatecznie przekonały do sprawy senatorów.

Głosowanie Sejmu zamyka prace w Parlamencie. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli to nastąpi, za rok, niebezpieczna dla działkowców luka w prawie zniknie. Stanie się tak, ponieważ działkowcy po raz kolejny udowodnili, że razem potrafią skutecznie upomnieć się o swoje prawa. Cieszy to tym bardziej, że inicjatywa przysłuży się ogółowi społeczeństwa. Widmo nowych roszczeń oddali się ostatecznie nie tylko od ogrodów, ale także innych obiektów wzniesionych na terenach publicznych.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

4 kwietnia 2019 r.