Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu 21 kwietnia 2020r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020r. w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych. 

pobierz: GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KRAJOWEJ RADY

Biuro Okręgu w Gorzowie Wlkp. udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 800 do 1600 pod numerem telefonu 95-722-38-36 lub mailowo: gorzow@pzd.pl
(więcej…)

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że Związek aktywnie włączył się w prace nad tą nowelizacją, gdyż tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana. Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które nierzadko były zakładane na gruntach wywłaszczanych.

Może się więc okazać, że na nowo pojawi się problem tego typu spraw, również wobec ROD, których funkcjonowanie wydawało się stabilne. Z tego względu w ostatnim czasie Krajowa Rada PZD podejmowała intensywne działania w sprawie odpowiedniej zmiany nowelizacji.

Wypracowano odpowiednie propozycje, które Prezes PZD Eugeniusz Kondracki osobiście przedstawił Arturowi Soboniowi – Wiceministrowi Inwestycji i Rozwoju. Krajowa Rada odbyła również nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego zajęła kompleksowe stanowisko dotyczące nowelizacji. W sprawę zaangażowały się także struktury Związku – liczne okręgi oraz szereg ROD – zaniepokojone o dalsze losy wielu ogrodów i działkowców, wyraziły swoje stanowiska, które skierowały do resortu oraz Senatu.

Prezes PZD wraz z przedstawicielami Biura Prawnego PZD uczestniczyli również w posiedzeniach dwóch komisji senackich, które szczegółowo rozpatrywały nowelizację. Na skutek zaprezentowanych argumentów resort postanowił wyrazić zgodę na skrócenie spornego terminu na zgłaszanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Jest to niewątpliwe pozytywna zmiana, która zmniejsza ryzyko zalewu takich żądań, choć nie wyklucza całkowicie negatywnych skutków z tym związanych. Z tej zmiany skorzystają nie tylko ogrody, ale również inne nieruchomości, zajęte m. in. pod szpitale, szkoły, czy też budownictwo mieszkaniowe.

Sprawa ma zatem ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa.

TT