Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Rolnictwo miejskie w projekcie FEW-meter

Miasto Gorzów Wlkp. w 2018 r. przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu badawczego pn. „FEW-meter – Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” w ramach projektów badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Konsorcjum Międzynarodowym realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt FEW-meter został uznany jako jeden z 15 najlepszych przedsięwzięć badawczych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative SUGI Food-Water-Energy Nexus organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Zobacz plakat FEW Meter: SanS-Poster_Few-meter_VF-1.jpg

Realizacja projektu „FEW-meter” daje szansę na przybliżenie mieszkańcom naszego miasta korzyści płynących z rozwoju miejskiego rolnictwa. Miejskie rolnictwo to odpowiedź na potrzebę bliskości człowieka z naturą, to zjawisko wykorzystania przestrzeni miejskiej do uprawiania warzyw, które oprócz jadalnych korzyści przynosi mnóstwo satysfakcji, daje możliwość rekreacji i wypoczynku wśród zieleni, kształtuje krajobraz, zwiększa świadomość ekologiczną wśród mieszkańców oraz daje możliwość nawiązania bliższych więzi sąsiedzkich.

Podstawowym problemem na terenach zurbanizowanych jest brak wolnej przestrzeni publicznej, dlatego też najbardziej popularnym rozwiązaniem rolnictwa miejskiego są ogrody działkowe, ogrody społeczne, małe miejskie farmy, w tym tzw. Farmy dachowe, farmy wertykalne, niewielkie przestrzenie pośród budynków na nowo zaadoptowane i przystosowane pod uprawy.

Rolnictwo miejskie może być alternatywą dla obecnego modelu zaopatrzenia mieszkańców miasta w żywność. Mieszkańcy coraz częściej przykładają wagę do pochodzenia produktów rolnych i ich jakości. Rolnictwo miejskie to nie tylko skrócenie łańcucha dostaw, ale także okazja do redukcji ilości towarów dostarczanych spoza miasta oraz szansa na zrównoważone wykorzystanie zasobów miasta do produkcji żywności.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu służącego rozwojowi poszczególnych typów rolnictwa w strukturach miejskich. Projekt jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Kluczową potrzebą dla celów realizacji projektu jest obszerna ocena i analiza studium przypadków w miastach państw biorących udział w projekcie (Niemcy –m.in. Dortmund, Bohum, Münster, Polska – Gorzów Wlkp., Wielka Brytania – Londyn, Francja – Nantes i Paryż i USA Nowy Jork), umożliwiająca porównywanie i ulepszanie wydajności różnych typów miejskiego rolnictwa pod kątem metabolizmu miejskiego, co pozwoli zidentyfikować i ustalić podejście do poprawy wydajności miejskiego rolnictwa. Celem projektu jest zatem gromadzenie danych i opracowanie scenariuszy optymalnego wykorzystania zasobów miejskich uwzględniając zużycie energii, wody i innych zasobów, oraz wsparcie hodowców miejskich i ich praktyk rolniczych.

W ramach realizacji projektu Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprosił mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. prowadzących ogródki przydomowe, zajmujących się ogrodnictwem i chcących zaangażować się w realizację projektu do współpracy. Ich zadaniem jest uprawa roślin tj. pomidor, sałata, pietruszka, marchew, cukinia i inne. Zainteresowane osoby w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych będą uprawiać, obserwować oraz gromadzić dane związane z rozwojem roślin, zużyciem energii, wody, stosowanych środków. Ważnym elementem będzie doświadczenie i wiedza ogrodników, którzy wniosą inny punkt widzenia stanowiący uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Dane będą gromadzone w ramach studiów przypadków, wybranych w nawiązaniu do istniejących rodzajów rolnictwa miejskiego (ogrodnictwa działkowego, ogrodnictwa społecznego, małych miejskich farm), w każdym z państw biorących udział w projekcie. Na bazie zgromadzonych i przeanalizowanych danych zostaną opracowane scenariusze prezentujące możliwości produkcji zdrowej żywności w warunkach miejskich, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, wody i innych zasobów miasta. Wyniki badań zostaną upowszechnione wśród decydentów, stowarzyszeń ogrodniczych i miejskich rolników oraz naukowców.
Założeniem projektu jest wkład w transformację miast w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Czas realizacji projektu 2018 – 2021

Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Miasto Gorzów Wlkp, Polski Związek Działkowców Okręg w Gorzowie Wlkp., ILS – RESEARCH INSTITUTE FOR REGIONAL AND URBAN DEVELOPMENT University of Kent, LEAP Micro AD Ltd, Social Farms and Gardens, AgroParisTech, IRSTV – CNRS FR2488, The City University of New York, , University of Michigan,
logo

Strona projektu: fewmeter.org

klauzula informacyjna:
Projekt FEW-meter o numerze 2017/25/Z/HS4/03048 finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki oraz the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (GA No 730254) w ramach: the JPI Urban Europe’s call “SUGI – FWE Nexus”.

Renata Jurkowska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Fot. Piotr Wilms

źródło: http://www.gorzow.pl/PL/3235/7242/Rolnictwo_miejskie_w_projekcie_FEW_meter/k/

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 94
W tym tygodniu: 290
W sumie od 01.01.2015: 260185