Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu gorzowskiego

W dniu 21 września 2019r. w hotelu ,,Mieszko” w Gorzowie Wlkp., odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu gorzowskiego.

W Zjeździe udział wzięło 69 delegatów, spośród 88 wybranych oraz członkowie ustępujących organów statutowych okręgu. Frekwencja wyniosła 78%.

Przybyli również zaproszeni goście:

 

 • Tadeusz Jarzębak – wiceprezes Krajowego Zarządu PZD,
 • Czesław Skonecki – członek KR PZD, wiceprezes okręgu w Szczecinie
 • Marian Pasiński – Członek KR PZD, prezes okręgu w Zielonej Górze,
 • Tadeusz Śmigiel – wieloletni prezes okręgu w Gorzowie Wlkp.
 • Krystyna Sibińska – Poseł RP,
 • Jan Kaczanowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta,
 • Sebastian Wierzbicki – dyrektor biura Pana Posła RP Tomasza Kucharskiego,
 • dr Witold Pahl – sędzia Trybunału Stanu,
 • Paulina Szymotowicz – radna Miasta Gorzowa Wlkp.,
 • dr Piotr Grochowski – prezes ZO LOP,
 • dr Lidia Poniży – UAM Poznań –
 • dr Bogusław Andrzejczak – Prezes Zarządu PWiK,
 • Jadwiga Grzemska – radca prawny OZ,
 • Bolesław Romańczyk – zastępca komendanta Staży Miejskiej.

Zjazd otworzył Prezes Okręgowego Zarządu – Piotr Wilms przy uroczystym wprowadzeniu Sztandaru OZ oraz dźwiękach hymnu RP i PZD. Minutą ciszy uczczono działkowców, którzy odeszli w kadencji 2015/2019.

Prezes OZ zaproponował na Przewodniczących Zjazdu delegata ROD ,,Jedność” – Zbigniewa Owczarskiego oraz delegata z ROD „Przemysława” Maję Kaczmar następnie wybrano Sekretarza Zjazdu (Bożenę Zygmuntowicz – ROD „Tulipan” Gorzów Wlkp.) oraz Prezydium Zjazdu (Tadeusz Jarzębak, Czesław Skonecki,Zbigniew Owczarski, Maja Kaczmar, Zbigniew Krzywak, Piotr Wilms, Bożena Zygmuntowicz, Tadeusz Centkowski) oraz protokolanci: Krystyna Marczyńska i Alina Lipiec

Pan Tadeusz Jarzębak wręczył medale z okazji 120 lecia ogrodów działkowych w Polsce (Jan Kaczanowski, Lidia Poniży, Jadwiga Grzemska, Krystyna Marczyńska) oraz podziękowania Krajowej Rady PZD za ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów i Związku oraz rzetelne wypełnianie obowiązków Prezesa Zarządu ROD (Kazimierz Dudziński, Krystyna Marczyńska, Romuald Sikorski).

Prezes OZ PZD Piotr Wilms wręczył puchary w okazji 50-lecia ROD „Wiśniowy” – Międzyrzecz, 45- lecia ROD „Przemysłówka” – Gorzów Wlkp. oraz 40-lecia ROD „Piastowski” – Międzyrzecz. Ponadto wszyscy członkowie władz statutowych otrzymali dyplomy uznania za ciężką pracę i obronę Związku w mijającej kadencji.

Prezes OZ wygłosił referat sprawozdawczo – programowy w którym omówił jubileusze 35-lecia PZD oraz 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce, działalność statutowo-organizacyjną, stan posiadania OZ, działalność komisji problemowych, działalność szkoleniową OZ, inwestycje i remonty w ROD, gospodarkę finansową, działania w obronie ROD, działkowców i Związku, aktywność okręgu, udział w międzynarodowym projekcie „FEW – Meter” oraz program działania na następną kadencję.

Z zaproszonych gości głos zabrali:

Pani Poseł RP Krystyna Sibińska podkreśliła, że od wejścia w życie ustawy o ROD minęło już 6 lat. Uchwalone zostało bardzo dobre prawo (na bazie projektu obywatelskiego) o czym świadczy brak nowelizacji przez te wszystkie lata oraz to, że ustawa zapewnia bezpieczeństwo ogrodów i PZD. Nadmieniła, iż działanie o których mówił Pan Prezes PiotrWilms dotyczące szerokiego otwarcia ogrodów dla społeczności miejskiej wymagają współpracy z samorządem lokalnym Zaakcentowała, że należy uświadamiać władze samorządowe i społeczeństwo w sprawie potrzeby istnienia ogrodów, bo są to zielone płuca miast.

Pan dr Witold Pahl – trzeba dać gwarancje bezpiecznego funkcjonowania ogrodu. Władza publiczna jest zobowiązana do służebności obywatelom. Ogrody dają przykład jak przeciwdziałać katastrofie klimatycznej. Działkowcy tworzą i integrują wokół siebie życie rodzinne, społeczne oraz dają przykład innym jak dbać, aby tak jak w waszym hymnie Rzeczpospolita była zielona. Zapewnił działkowców, że jako konstytucjonalista razem zosobami z którymi współpracuje i które mają wpływ na to, aby pilnować bezpieczeństwa ogrodów działkowych, będzie troszczył się, żeby to szczęście towarzyszyło działkowcom wiele lat.

Pan Jan Kaczanowski – przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. podziękował za wyróżnienie go Medalem okolicznościowym „jest to zaszczyt nie tylko dla mnie, ale i dla samorządu gorzowskiego, żeby jeszcze bardzie przyjaźnie patrzeć na poczynania ogrodów działkowych”. Uwypuklił, że kiedyś było duże zamieszanie wokół ogrodów, ale cała rzesza działkowców potrafiła przekonać polityków obecnych tu na Sali do swoich racji iuchwalono dobrą ustawę.

Pani dr Lidia Poniży – Uniwersytet Akademii Medycznej w Poznaniu – Podziękowała za zaproszenie na Zjazd oraz działkowcom z okręgu gorzowskiego biorących udział wprojekcie „FEW – Meter” którzy chcieli współpracować i zbierać dane ouprawach działkowych, dzieląc się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Bez ich współpracy nie można byłoby realizować projektu. Odniosła się do wystąpienia Prezesa OZ przedstawiającego projekt i odwróciła tezę mówiąc, że „te miasta właśnie takie jak Nowy Jork, Londyn, Nantes, Paryż, niemieckie miasta mogą być dumne z tego, że mają w tym projekcie za partnera GorzówWlkp.

Pan Marian Pasiński – Prezes OZ Zielona Góra, członek KR PZD – przekazał Prezesowi, wszystkim delegatom i członkom ustępujących władz oraz komisji statutowej pozdrowienia od działkowców z okręgu zielonogórskiego. Podkreślił, że w województwie lubuskim ogrody działkowe mają się dobrze i są coraz częściej uznanym miejscem wypoczynku. Wyraził przekonanie, że w programie na najbliższą kadencję „znajdzie swoje miejsce dobra i stabilna przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych”.

Pan Bogusław Wontor – były poseł RP –jest pod dużym wrażeniem funkcjonowania ogrodów działkowych w woj. lubuskim. Mówił o wspieraniu PZD i ogrodów w trudnych chwilach, gdy powstawała ustawa o rod. Podkreślił, że w najbliższych wyborach parlamentarnych, działkowcy powinni zagłosować na te osoby, które są sprzymierzeńcem ogrodów działkowych i na kogo można liczyć, „bo im więcej będzie sojuszników wprzyszłym parlamencie, tym ogrody będą bezpieczniejsze”.

Pan dr Piotr Grochowski – Prezes ZO LOP – „jestem biologiem, jestem naukowcem, jestem przyrodnikiem, jestem ochroniarzem, jestem działkowcem w ROD „Zacisze” w Gorzowie Wlkp. Podziękował za dobrą współpracę pomiędzy zarządami. „Dobry działkowiec to dobry ochroniarz, dbający o edukację i ochronę środowiska”.

Pan Tadeusz Śmigiel – były Prezes OZ PZD – poruszył temat dotacji udzielanych przez samorządy na rozwój ogrodów działkowych. Władze miasta powinny przekazywać więcej funduszy na rzecz ogrodów.  Ponadto zaznaczył o celowości powołania Funduszu Obrony poddając jedynie pod wątpliwość czy w przypadku nieodtwarzania ogrodu cała suma ma trafiać na to konto, czy przynajmniej jakiś procent nie powinien zostać na Funduszu Rozwoju okręgu celem przeznaczenia tych środków w formie dotacji na rozwój i modernizację istniejących ROD. Podkreślił, że ogrody się starzeją, ale pocieszający jest fakt podpisywania umów dzierżawy przez coraz młodsze osoby. Na koniec życzył obecnemu Prezesowi okręgu jeszcze wielu lat kierowania ogrodami.

Pan Sebastian Wierzbicki – dyrektor biura Pana Posła RP Tomasza Kucharskiego przekazał list gratulacyjny oraz zapewnił, że wspólny pomysł pana Prezesa OZ oraz Pana Posła na otwarcie ogrodów i integrację z mieszkańcami może liczyć na poparcie w najbliższym czasie.

Pani Bożena Zygmuntowicz – Prezes ROD „Tulipan” Gorzów Wlkp. – podziękowała Prezesowi OZ PZD Piotrowi Wilms za lata owocnej współpracy, przekazywaną wiedzę i pomoc w trudnych chwilach. Podziękowała również Głównej Księgowej OZ za jej pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz działkowców i ogrodów.

Pan Czesław Skonecki – wiceprezes OZ Szczecin, członek KR PZD – złożył życzenia wszystkim obecnym na Zjeździe oraz wyrazy uznania dla Prezesa OZ Piotra Wilms. W imieniu działkowców okręgu szczecińskiego przekazał na ręce Pana Prezesa podziękowania i medal z okazji jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przewodniczący Zjazdu odczytał jeszcze dwa listy od europosłów Bogusława LiberadzkiegoElżbiety Rafalskiej, które wpłynęły do Prezydium Zjazdu.

W dyskusji wzięło udział 4 dyskutantów poruszając ważne tematy:

Pan Zbigniew Krzywak – ROD „Roszarnik” Gorzów Wlkp., wiceprezes okręgu – poruszył sprawy gospodarki wodnej tj. oszczędzanie wody przez działkowców, pozwolenia wodno-prawne. Ponadto złożył podziękowania Prezesowi KR Eugeniuszowi Kondrackiemu na włożony ogromny wkład pracy w sprawie tzw. „ustawy śmieciowej”, nowelizację ustawy prawo wodne.

Pan Marek Adamus – ROD „Piastowski” Strzelce Kraj. odniósł się do „ustawy śmieciowej”. Przedstawił, jak wygląda gospodarka śmieciami na terenie Strzelec Kraj. izjakimi problemami borykają się działkowcy

Pani Wiesława Krenz – ROD „Leśnik” Gorzów Wlkp. poruszyła problem dzików i innych zwierząt dziko żyjących na ogrodach działkowych. Przedstawiła zebranym całą procedurę jaką należy pokonać, aby uzyskać odszkodowania za zniszczenia poczynione na działkach.

Pan Romuald Sikorski – były Prezes ROD „Wiśniowy” w Międzyrzeczu – podziękował za dotychczasową współpracę. Poinformował, iż na terenie Międzyrzecz istnieje Kolegium Prezesów, gdzie szefem jest Pan Mieczysław Jerzykowski i skupia 5 ogrodów. Działania tego Kolegium jest wspólne dla wszystkich ogrodów. Owocuje to między innymi tym, że Burmistrz wspomaga ogrody finansowo.

Pan Tadeusz Jarzębak – wiceprezes KR PZD – przekazał pozdrowienia od Prezesa Eugeniusza Kondrackiego dla wszystkich delegatów i członków władz okręgowych oraz komisji rewizyjnej. Podsumował dyskusję oraz odniósł się do wystąpień zaproszonych gości. Ponadto podkreślił, dlaczego tak ważny jest Fundusz Obrony Ogrodów.

Wybrano nową27 osobową Okręgową Radę PZD i 9 osobowy Okręgowy Zarząd(prezes Piotr Wilms) oraz 7 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną (przewodniczący Tadeusz Centkowski)

Podjęto 6 uchwały oraz 4 stanowiska.

 

Sekretarz

/-/Bożena Zygmuntowicz

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 88
W tym tygodniu: 220
W sumie od 01.01.2015: 262848