Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie nieskooprocentowanych pożyczek dla ROD

Krajowy Zarząd PZD informuje o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy, będącym w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 02.03.2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona m.in. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów wynajmu lokalu.

Zasady udzielania pożyczki:

  • Pożyczka udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 01.04.2020r.
  • Działalność nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29.02.2020r. lub 31.03.2020r.
  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000 zł i jest udzielana jednorazowo.
  • Stałe oprocentowanie wynosi 0,005 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki – nie dłużej niż 12 miesięcy.
  • Rozpoczęcie spłaty pożyczki – po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja będzie prowadziła swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Wniosek o pożyczkę należy składać do powiatowego urzędu pracy terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę ROD, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
  • Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w  formie papierowej.
  • Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji oraz umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”, które dostępne są na stronie internetowej

pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa

Szczegółowe informacje o możliwość ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz na stronie www.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 38
W tym tygodniu: 128
W sumie od 01.01.2015: 267563