Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

PZD w/s specustawy o przeciwdziałaniu suszy

PZD aktywnie włączył się w proces konsultacji publicznych nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu suszy. Postuluje korekty służące ochronie praw ROD i działkowców.

Po analizie projektu i konsultacjach z okręgowymi zarządami, stanowisko w sprawie zajęła Krajowa Rada PZD. Inicjatywę ustawodawczą oceniła pozytywnie, jednak zasygnalizowała ryzyka, jakie w obecnym kształcie niesie dla działkowców i ROD. Dotyczy to zwłaszcza luki w regulacjach, która – przy likwidacji ogrodów pod inwestycje wodne – grozi działkowcom problemami z uzyskaniem odszkodowań i odmową realizacji prawa do działki zamiennej. KR PZD zwróciła również uwagę, że choć projekt zakłada zmianę ustawy prawo wodne, to pomija postulowane przez działkowców korekty, które wykluczą próby obciążania poboru wody na potrzeby nawadniania upraw w ROD wg stawek stosowanych wobec zakładów komercyjnych, a nie rolników.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD powołał zespół prawników, któremu zlecił dalsze analizy projektu i przygotowanie odpowiednich poprawek. W oparciu o przedstawione materiały 14.09.2020r. KZ PZD przyjął propozycje, które oficjalnie zgłoszono w ramach konsultacji publicznych.

Najważniejsze poprawki to: wprowadzenie przepisów zapewniających odszkodowania dla działkowców i odtworzenie ROD (przy likwidacji ogrodu na inwestycje wodne) oraz  zapewnienie stowarzyszeniom ogrodowym praw strony w postępowaniach dotyczących inwestycji wodnych planowanych na terenach ROD.

W ramach zmiany prawa wodnego PZD postuluje też: zrównanie sytuacji działkowca pobierającego wodę przy pomocy własnej pompy, z sytuacją właściciela działki (zwolnionego z odprowadzania opłat do Wód Polskich), a także jednoznaczne potwierdzenie, że pobór wody na potrzeby nawadniania upraw dokonywany przy pomocy pomp zbiorczych w ROD, rozliczany jest wg stawek stosowanych wobec rolników.

Ponadto PZD postuluje m.in. złagodzenie projektu w zakresie nakładania kar za niedopełnienie obowiązków formalnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych oraz zmniejszenie ograniczeń praw obywateli, które mają mieć zastosowanie w postępowaniach dotyczących budowy obiektów wodnych.

B. Piech

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 5
Dzisiaj: 23
W tym tygodniu: 120
W sumie od 01.01.2015: 260737