Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu gmin. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, a w szczególności art. 17, daje podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnychma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Uzyskanie dotacji gminy uzależnione jest od ich wcześniejszego zabezpieczenia w budżecie gminnym.

Przypominamy, iż projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dlatego też zachęcamy zarządy ROD do składania wniosków do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. Ostatnie lata pokazują bowiem, iż coraz więcej gmin przeznacza w swoich budżetach środki dla ROD, jednak nie jest to możliwe bez zaangażowania zarządów ROD i działkowców.

KZ PZD przypomina także o istnieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej, które są jednymi ze źródeł finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ziemi, przyrody, edukacji ekologicznej czy profilaktyki zdrowotnej. Terminy i sposoby składania wniosków określane są w ogłoszeniach o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronach internetowych NFOŚiGW i WFOŚiGW. W tym wypadku ważne jest śledzenie stron internetowych tych podmiotów i podejmowanie działań w przypadku pojawienia się interesujących dla ROD programów.

KZ PZD zwraca również uwagę, iż w wielu miastach są tworzone własne programy na realizację określonych celów, jak np. w Warszawie, gdzie można było składać wnioski na dofinansowanie zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową. Ponadto programy mogą być tworzone na szczeblu wojewódzkim. Taka sytuacja występuje na Mazowszu gdzie z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze 2020” skorzystało już 78 ROD na kwotę 665 092,04 zł. Dlatego zachęcamy do odwiedzania stron internetowych miast oraz przeglądania podejmowanych przez rady uchwał w tym zakresie, jak i śledzenia terminów zarówno ubiegania się o pomoc, jak i rozliczania dotacji, gdyż zasadniczo są one krótkie.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 35
W tym tygodniu: 125
W sumie od 01.01.2015: 267560