Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 października 2020 roku w sprawie niskooprocentowanych pożyczek z funduszu pracy dla organizacji pozarządowych

Krajowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 02.03.2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na co można przeznaczyć pożyczkę ?

Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki, jedynie, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Z uwagi na działalność statutową pożyczka może być udzielona m.in. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów wynajmu lokalu.

Jakie są zasady udzielania pożyczki ?

 • pożyczka udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 01.042020r.,
 • działalność nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29.02.2020r., lub 31.03.2020r.,
 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000 zł i jest udzielana jednorazowo,
 • stałe oprocentowanie wynosi 0,005 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki – nie dłużej niż 12 miesięcy,
 • rozpoczęcie spłaty pożyczki – po trzymiesięcznym okresie karencji,
 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja będzie prowadziła swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jakie dokumenty należy złożyć ?

 • Wniosek o pożyczkę – dostępny na stronie www.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza Antykryzysowa
 • Załącznik do wniosku – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19
 • pełnomocnictwo do reprezentacji – pełnomocnictwa dla zarządów ROD wystawiają właściwe terytorialnie okręgi.
 • umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej.

Gdzie i jak złożyć dokumenty ?

 • Dokumenty należy składać do powiatowego urzędu pracy terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę ROD, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP (prosimy zatem o śledzenie stron internetowych urzędów pracy).
 • Dokumenty można składać drogą elektroniczną lub w  formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”, które dostępne są na stronie internetowej:

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa

         Wnioski złożyły już m.in. ogrody w okręgu zielonogórskim, opolskim czy pomorskim. Aktualnie czekają one na weryfikację. Zachęcamy zatem i inne zarządy ROD do składania powyższych wniosków.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 0
W tym tygodniu: 290
W sumie od 01.01.2015: 260185