Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 06 listopada 2020r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA – Wody Polskie zawyżają opłaty ROD!

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP.

Wg PZD wiele ROD obciążano opłatami, z których powinny być zwolnione lub przy zastosowaniu zawyżonych (kilkukrotnie) stawek. Dlatego biuro prawne PZD opracował na potrzeby ogrodów wzory odwołań od niekorzystnych decyzji. Przy udziale prawników z okręgów PZD ogrody skarżyły decyzje WP do wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzeczenia WSA były zróżnicowane. Część uznawała racje działkowców, część Wód Polskich.

Od niekorzystnych wyroków PZD złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA.

NSA jednoznacznie stwierdził, że racja leży po stronie PZD. Stosowana przez WP wykładnia przepisów była błędna. Ogrody obciążano nienależnymi lub zawyżonymi opłatami.

Wyroki dotyczą indywidualnych spraw. Jednak wykładnia przyjęta przez NSA, który uznał argumentację PZD, powinna znaleźć zastosowanie w innych postępowaniach. Dlatego należy się spodziewać, że we wszystkich przypadkach, gdy WP stosowały niekorzystną dla ROD interpretację, działkowcy będą mogli ubiegać się o jej zmianę.

Co wynika z wyroków NSA?

  • zasadniczo ROD powinny być obciążane za pobór wody wg zasad stosowanych do poboru wody dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw i gruntów.

Co wykładnia przyjęta przez NSA oznacza w praktyce?

  • ROD pobierające wody powierzchniowe są zwolnione z opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód,
  • ROD pobierające wody podziemne są zwolnione z opłaty stałej za korzystanie z wód, a podstawowa stawka opłaty zmiennej wyniesie 0,05 zł za m3 pobranej wody,
  • opłaty, w części zawyżonej, powinny zostać zwrócone na rachunek ROD.

Krajowy Zarząd PZD

Wyroki NSA znajdziesz tutaj:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CCE1CEB953

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C7DC11A569

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43DC636BA3

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 60
W tym tygodniu: 195
W sumie od 01.01.2015: 271475