Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 03.12.2020r. w sprawie funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie nasilonej epidemii COVID-19

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie w PZD szczególnych rozwiązań prawnych, mających na celu zapewnienie ciągłości pracy wszystkich struktur Związku.

Pracę jednostek PZD w czasie drugiej fali epidemii regulują:

Uchwała nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.10.2020r. w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii (ze zm.)

Zarządzenie nr 27/2020 Prezesa PZD z dnia 30.10.2020r. w sprawie wprowadzenia systemu pracy hybrydowej w Biurze Jednostki Krajowej PZD.

Przedmiotowe dokumenty mają na celu dostosowanie systemów pracy  biur do panującej sytuacji epidemiologicznej, umożliwiając Prezesom Okręgów, w zależności od potrzeb, utrzymanie funkcjonowania biura w formie stacjonarnej lub wdrożenie jednego z dwóch mechanizmów: zdalnego lub hybrydowego.

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 03.12.2020r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji pracy biur okręgów PZD i biura Jednostki Krajowej PZD począwszy od 02.11.2020r. i stwierdza, że dzięki wprowadzonym regulacjom wszystkie struktury PZD funkcjonują w sposób nieprzerwany.

W Jednostce Krajowej realizowany jest system pracy hybrydowej, zgodnie z którym rotacyjnie w okresach tygodniowych część załogi pracuje zdalnie, a część na miejscu w biurze.

Małe Okręgi utrzymały pracę stacjonarną: w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Elblągu, w Gorzowie Wlkp., w Kaliszu, w Koszalinie, w Legnicy, w Lublinie, Łódzkim, w Pile, w Słupsku, w Świętokrzyskim i we Wrocławiu. Do 13 listopada br. bez zmian funkcjonowało biuro Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, a w okresie 23-27.11.2020r. biuro w Okręgu Podkarpackim.

Praca zdalna realizowana była w 2 Okręgach PZD: Podlaskim i Sudeckim. Dodatkowo w wybranych terminach w Małopolskim, Podkarpackim, Pomorskim i Zielonej Górze.

Na system hybrydowy, stosownie do zaleceń Krajowego Zarządu PZD  zdecydowały się duże Okręgi. Stale w tym trybie pracowały: Okręg  Mazowiecki, Opolski, w Poznaniu, Szczecinie, Śląski, Warmińsko-Mazurski; od 16.11.2020r. również Okręg Toruńsko-Włocławski, a od 23.11- Okręg Małopolski, Pomorski i w Zielonej Górze.

Pojedyncze Okręgi zmieniały organizację pracy w zależności od potrzeb i sytuacji kadrowej, jednak zdecydowana większość utrzymała systemy wprowadzone na początku listopada br., co oznacza, że wdrożone mechanizmy się sprawdzają, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie i ciągłość pracy.

We wszystkich biurach Okręgowych Zarządów oraz biurze Jednostki Krajowej PZD utrzymywany jest ścisły reżim sanitarny, z zastosowaniem niezbędnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom, w tym członkom organów ROD i działkowcom.

Krajowa Rada uznaje, że wszystkie Okręgi i Jednostka Krajowa PZD zastosowały się do  wprowadzonych rozwiązań prawnych. Dzięki podejmowanym działaniom uniknięto paraliżu biur poszczególnych jednostek Związku, pomimo stwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19 u części pracowników i  działaczy pracujących społecznie.

Krajowa Rada uznaje za istotne utrzymywanie dobrej komunikacji Okręgów PZD z Jednostką Krajową, co pozwoli na odpowiednią i szybką reakcję w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów.

Ocenę  funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie epidemii COVID-19 oraz zalecenia dla Okręgów Krajowa Rada PZD zawarła w Uchwale nr 10/VII/2020 z dnia 03.12.2020r.

Krajowa Rada PZD

Warszawa, 03.12.2020r. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 2
Dzisiaj: 59
W tym tygodniu: 194
W sumie od 01.01.2015: 271474