Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Interpelacja poselska Tomasza Olichwera w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Szanowny Panie Premierze!

Trwają prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak wiadomo, nasz kraj znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych – na jednego mieszkańca przypada około 1600 m3, a w trakcie suszy poniżej 1000 m3 na osobę. Średnia wartość tego wskaźnika w Europie jest prawie 3 razy wyższa. W związku z tym prace nad wprowadzeniem tej ustawy zdecydowanie cieszą . Jednak brakuje w tym projekcie uwag, które w ostatnim czasie podnosi Krajowa Rada PZD oraz sami działkowcy.

Właśnie w tej kwestii zwrócili się do mnie przedstawiciele zarządu ROD Zacisze w Zabrzu:

“Zarząd ROD Zacisze po zapoznaniu się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD zgadza się w pełni na wprowadzenie zmian do ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ideę wprowadzenia ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy trzeba uznać słuszną i niezwykle potrzebną w sytuacji zmian klimatycznych. jednocześnie Zarząd Rod Zacisze zwraca uwagę na niedociągnięcia w zakresie zabezpieczenia praw i majątku działkowców i co za tym idzie Polskiego Związku Działkowców. Pominięcie prawa, do użytkowania którym przysługuje odszkodowanie za naniesienia i nasadzenia na gruntach ROD, stanowi naruszenie art. 11 i art. 30 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Niesłusznym jest pominięciem przez ustawodawcę zapewnienia prawa do gruntów zamiennych na odtworzenie ROD w przypadku jego likwidacji wskutek decyzji wydanych na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Na naszych oczach zmiany klimatyczne spowodowały sytuację, w której woda staje się priorytetem. Nie należy zapominać o roli jaką, już do tej pory odegrały ogrody działkowe, właściwie gospodarując wodą. ten program jest wdrażany, na co dzień. Dbanie i uprawy ogródków działkowych pozwala w części na zachowanie wilgoci w glebie. To właśnie działkowcy, przez szereg lat stosowali zasadę gromadzenia i oszczędzania wody.

Wieloletnie uprawianie działek oraz olbrzymie doświadczenie pozwalają nam na zajęcie stanowiska w temacie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pragniemy podkreślić, że stanowisko Zarządu ROD Zacisze i działkowców naszego ogrodu, w tej dziedzinie jest jednoznaczne. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy będzie wtedy miała sens, gdy będzie uwzględniała stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Zapisy w ustawie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości ogródków działkowych”.

Panie Premierze, w nawiązaniu do treści pisma chciałbym zapytać: Czy postulaty działkowców przekonały już rząd i znajdą się w przygotowywanym właśnie projekcie ustawy? A jeśli nie, to apeluję, aby tak się stało!

Rodzinne ogrody działkowe to w wielu przypadkach jedyne “zielone płuca” w naszych miastach – szczególnie w aglomeracji śląskiej. Dlatego wielopokoleniowa praca działkowców nie powinna pójść na marne. Bardzo proszę o podejście do postulatów do ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przedstawianych przez miłośników ogrodów działkowych ze zrozumieniem.

Z poważaniem
Tomasz Olichwer
Poseł na Sejm RP

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 25
W tym tygodniu: 115
W sumie od 01.01.2015: 267550