Polski Związek Działkowców
Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 7 grudnia 2021 r.

Krajowy Zarząd PZD w dniu 7 grudnia 2021 r. obradował na posiedzeniu on-line pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz przy udziale Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt.

Krajowy Zarząd kontynuował akceptowanie projektów dokumentów opracowanych na XII posiedzenie Krajowej Rady PZD, które odbędzie się w dniu 9 grudnia br.  Opracowany na podstawie ocen funkcjonowania OFK przyjmowanych przez KZ, projekt stanowiska w sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych został przyjęty przez Krajowy Zarząd i skierowany do decyzji Krajowej Rady PZD.

Podobnie KZ zaakceptował projekt  Stanowiska w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021. Ujęte w nim zostały wszystkie działania, które trzeba zrealizować, by zintensyfikować, by więcej zarządów ROD, które nie mają własnej siedziby przystąpiły do jej wybudowania, co jest jednym z najważniejszych zadań dla KR, OZ oraz zarządów ROD. Ponadto Krajowy Zarząd PZD zaakceptował także projekt stanowiska w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych, również przekazując do decyzji Krajowej Rady PZD.

Uwzględniając wnioski OZ Łódzkiego, Opolskiego, Podkarpackiego oraz w Poznaniu, Krajowy Zarząd przyznał 11 złotych odznak „Zasłużonego działkowca”.

Ponadto Krajowy Zarząd PZD wsparł finansowo nowotworzone ośrodki finansowo-księgowe w Okręgu w Legnicy przyznając dotacje na wyposażenie w sprzęt elektroniczny OFK w Bogatyni, Jaworze i Zgorzelcu.

W odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia i złożenia opinii przez Polski Związek Działkowców w ramach konsultacji publicznych projektu „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026” Krajowy Zarząd PZD przyjął stanowisko w sprawie, które zostało przekazane do właściwego Ministerstwa – Rozwoju i Techonologii.

 

ZRS

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00
FEW Meter


Nowy Statut PZD
35 lat PZD – koncert
Mini galeria
Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie
Teraz na stronie: 1
Dzisiaj: 50
W tym tygodniu: 329
W sumie od 01.01.2015: 271082