Polski Związek Działkowców

Get Adobe Flash player

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24.09.2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

(więcej…)

Projekt nowej ustawy o ROD

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.

Najważniejsze z postanowień to:

 -swoboda zrzeszania działkowców,

 -respektowanie praw nabytych działkowców,

-pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD

-gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD

-ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu.

Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

 

Projekt ustawy o ROD (plik do ściągnięcia)

Uzasadnienie do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (plik do ściągnięcia)

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prowadzone w PZD prace nad nową ustawą działkową dobiegają końca. Krajowa Rada PZD rozesłała do wszystkich ogrodów działkowych informację dotyczącą związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i korzyści, jakie niesie ze sobą dla wszystkich działkowców, ogrodów i całego ruchu działkowego w Polsce. Negatywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. sprawił, że sytuacja działkowców stała się niepewna, a dalsze istnienie ogrodów działkowych stanęło pod znakiem zapytania. Nowa ustawa o rod ma zapewnić płynne przejście z obecnej formy prawnej w nową formułę organizacji ogrodów, tak by nie prowadziło to do niepokojących i niebezpiecznych dla działkowców zjawisk. Dzięki proponowanym rozwiązaniom interesy oraz przyszłość użytkowników działek zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zapowiadana jako obywatelski projekt, zostanie przedstawiona pod obrady Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się 6 października 2012r.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z informacją, która dostępna jest TUTAJ.

„Siły i słabości istoty ogrodnictwa działkowego” – Konferencja Naukowa w Zurichu

W dniach od 24 do 25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odbyła się Konferencja naukowa, której tematem przewodnim było „Pokazanie siły i słabości ogrodnictwa działkowego”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli z narodowych związków działkowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze, a także przedstawicieli różnych okręgów Związku Szwajcarskiego. Na konferencję przybyli m.in. reprezentanci Związków Działkowców z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandi i Austrii. Polski Związek reprezentowała delegacja, której przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Obecni byli także prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski i Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa. Gości powitał Prezydent Szwajcarskiego Związku Działkowców Walter Schaffner, a także Prezydent Biura Międzynarodowego Chris Zijdeveld oraz Sekretarz Generalny Biura Międzynarodowego Pani Malou Weirich.

Czytaj cały tekst

Krajowa Rada PZD krytycznie o inicjatywie Solidarnej Polski

28 sierpnia w Warszawie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas posiedzenia omówione zostały narady odbyte z prezesami zarządów ROD zorganizowane przez OZ, dokonano także podsumowania i oceny i wyników konferencji okręgowych.

KR PZD przyjęła także uchwałę zmieniającą termin zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD na dzień 6 października 2012 r. Zmiana terminu Zjazdu podyktowana jest tym, że dopiero 28 ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku.

Czytaj cały tekst

Działkowcy walczą o swoje prawa

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. uchylający 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sprawił, że milionowa społeczność działkowców stanęła przed realną groźbą likwidacji ogrodów i 120-letniego dorobku pokoleń działkowych rodzin w Polsce. Tuż po wyroku wszystkie partie szumnie deklarowały, że uczynią wszystko, by pomóc działkowcom. Ile rzeczywiście warte są te polityczne obietnice okaże się już w najbliższej przyszłości. Pierwsze przymiarki do nowej ustawy działkowej zaproponowała Solidarna Polska.

Czytaj cały tekst

Trybunał Konstytucyjny ogłosił pisemne uzasadnienie wyroku

W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się pisemne uzasadnienie sędziów TK do orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdują się także zdania odrębne do wyroku dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wobec decyzji dotyczących Polskiego Związku Działkowców.

Czytaj cały tekst

Ogrody tętniące życiem i młodością…

W naszym społeczeństwie ciągle pokutuje błędne przeświadczenie, że polscy działkowcy to tylko i wyłącznie ludzie starsi, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w wolnych chwilach, więc przychodzą na działkę dla „zabicia czasu”. Wiele osób kieruje się niestety takim stereotypem, nie dopuszczając do siebie myśli, że mogłoby być inaczej. W rzeczywistości okazuje się, że twierdzą tak wyłącznie ci, którzy nigdy nie byli w ogrodzie działkowym. Żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść za bramę ogrodu i spacerując ścieżkami, rozejrzeć się wokół siebie. Nie sposób nie zauważyć, że użytkownikami działek są nie tylko emeryci i renciści, ale także ludzie młodzi, bardzo często młode małżeństwa z dziećmi. Można powiedzieć, że we współczesnym świecie zapanowała swego rodzaju moda na działki, szczególnie w gronie ludzi poniżej 35 roku życia.

Czytaj cały tekst

Manipulacje i przekłamania Gazety Wyborczej o działkowcach, Związku i Prezesie KR PZD

W wydaniu świątecznym z 21-22 lipca 2012 r. na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł „ U Pana Boga w ogródku” Grzegorza Szymanika. Głównym źródłem informacji zawartych w tym artykule jest Wiesław Czaplicki, wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Ostrołęce, który w szykanowaniu PZD i działkowców widzi szansę na zyskanie sławy w mediach. Czyni to z wyjątkową zajadliwością, która spowodowana jest niekorzystnym dla niego wyrokiem sądowym, w wyniku którego komornik zmuszony był wyegzekwować od W. Czaplickiego bezprawnie zagarnięte PZD 15 tys. złotych. Dlatego w artykule tym pojawiają się liczne kłamstwa i manipulacje na temat Związku, jak również Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Dążenie do ośmieszenia działkowców i Związku, który jednoczą tę społeczność nie może pozostać bez odpowiedzi.

Czytaj cały tekst

Apel Prezydium Krajowej Rady PZD do działkowców, ogrodów i okręgów

Tradycyjnie we wrześniu każdego roku obchodzimy Dni Działkowca – święto działkowych plonów, radości i nadziei na jeszcze lepszą przyszłość. Dni Działkowca to także święto Polskiego Związku Działkowców, święto ogrodów i każdej działkowej rodziny. Tradycja obchodów działkowego święta we wrześniu każdego roku sięga początków ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Przez blisko 120 lat istnienia tego ruchu działkowcy dziękowali za plony, cieszyli się z posiadania działki, z możliwości, jakie przed polskimi rodzinami stwarzały ogrody działkowe. Przez lata dynamicznego rozwoju ogrodów działkowych były to święta przepełnione radością i nadzieją. Przez lata walki o istnienie ogrodów działkowych Dni Działkowca były również manifestacją jedności i determinacji w walce o utrwalone tradycją prawa, o rozwój ogrodów i wyrazem utożsamiania się ze swoją organizacją – Polskim Związkiem Działkowców.

Czytaj cały tekst

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. obecnego statusu PZD i funkcjonowania struktur Związku

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił w chwili obecnej zadań i obowiązków Związku, ani nie pozbawił PZD kompetencji. Do czasu nowego, ustawowego uregulowania zasad prawno organizacyjnych ogrodów działkowych, muszą one funkcjonować, a obowiązkiem wszystkich struktur Związku jest zapewnienie niezakłóconego działania rodzinnych ogrodów działkowych i korzystanie przez działkowców z przysługujących im praw.

Czytaj cały tekst

List do Biura Międzynarodowego w Luksemburgu

Szanowni Państwo!

11 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał wyrok w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,aktu regulującego funkcjonowanie ogrodów działowych w Polsce. Orzeczenie Trybunału, które co istotne, nie zostało podjęte jednomyślnie, skutkuje wykreśleniem z ustawy praktycznie wszystkich zapisów dotyczących Polskiego Związku Działkowców. Skutki orzeczenia, tj. uchylenie 24 zakwestionowanych przepisów, wejdą w życie najpóźniej za 18 miesięcy. Jak wynikało z uzasadnienia ustnego wyroku, na pisemne jeszcze czekamy, wygasną wówczas wszystkie prawa PZD do terenów ogrodów, zaś PZD straci podstawy prawne istnienia. Wyrok Trybunału oznacza więc rewolucję w sytuacji prawnej polskich działkowców. Utracą wszystkie nabyte dotychczas prawa do działek, a ich ogólnopolska organizacja zostanie rozwiązana.

Czytaj cały tekst

Podziękowanie KR PZD dla sędziego TK Marka Kotlinowskiego

Szanowny Panie Sędzio!

            W imieniu całej społeczności polskich rodzin korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych, pragniemy serdecznie podziękować Panu za stanowisko, jakie w dniu 11 lipca 2012r. zajął Pan w stosunku do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt K 8/10. Wygłoszone przez Pana zdanie odrębne w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznajemy za dowód, że pełniąc zaszczytną funkcję Sędziego Trybunału, podchodzi Pan do swoich obowiązków z olbrzymim wyczuciem i świadomością skutków, jakie orzeczenia sądu konstytucyjnego wywołują w życiu zwykłego obywatela. 

Czytaj cały tekst

List otwarty Polskiego Związku Działkowców do Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prof. Andrzeja Wróbla

Szanowny Panie Profesorze!

W imieniu milionowej społeczności działkowców pragniemy podziękować Panu za odwagę i determinację, z jaką stanął Pan w obronie wartości konstytucyjnych. Wygłoszone przez Pana w dniu 11 lipca 2012r. zdanie odrębne od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przywróciło nam wiarę w instytucję Sędziego Trybunału, który korzystając z immunitetu oraz najwyższego stopnia niezależności, w jaką wyposażył Go Ustrojodawca, jest w stanie oprzeć się wszelkim naciskom i pokusie uległości wobec władzy.

Czytaj cały tekst

Ogrody, póki są potrzebne społeczeństwu, powinny istnieć

Rozmowa z Eugeniuszem Antonim Kondrackim, prezesem Polskiego Związku Działkowców.

Korzyści ekonomiczne, wypoczynek czy sposób na życie? Czym są rodzinne ogrody działkowe dla ich posiadaczy?

– W Polsce, gdzie mamy około miliona działek, ogrody działkowe spełniają wszystkie te funkcje. Działka to nie tylko miejsce wypoczynku. Zdecydowana większość działkowców łączy to z korzyściami ekonomicznymi, uprawiając warzywa, drzewa owocowe, a także kwiaty…

Czytaj cały tekst

Lider PO o ogrodach działkowych: „Nie może być tak, że jakieś budy blokują rozwój miast”

Lider PLatformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski w wywiadzie, którego udzielił „Gazecie Wyborczej” (tekst ukazał się 11.07) stwierdza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD jest słuszny. Jego zdaniem „obskurne budy” oraz “domki dla krasnoludków”, jak nazywa altany w rodzinnych ogrodach działkowych, nie powinny blokować rozwoju miast.

“W Anglii, jak ktoś ma działkę, to za miastem, kawałek ziemi. To pewien polski folklor, służył i służy wielu ludziom w podreperowaniu budżetu, bo mają na działkach swoje warzywa, rozumiem to. Ale to nie może być kosztem rozwoju miast” – mówi lider PO.

W dalszej części poseł poseł PO posuwa się jeszcze dalej i prognozując jak działkowcy mogą zachować się w najbliższych dniach stwierdza, że z pewnością zaczną protestować i urządzać jakieś burdy. “Lesbijka leży i protestuje pod Sejmem, będą leżeli też pewnie działkowicze. Niech leżą, wolno im” – mówi wicemarszałek Sejmu.

Z treścią całego wywiadu można zapoznać się na stronie “Gazety Wyborczej”.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ma dyżur w biurze OZ PZD przy ul. Śląskiej w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 13.00

FEW MeterNowy Statut PZD

35 lat PZD – koncert

Mini galeria

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Losowy obrazek z galerii

Użytkownicy na stronie

Teraz na stronie: 3
Dzisiaj: 27
W tym tygodniu: 117
W sumie od 01.01.2015: 267552